Barvy a styl


Corporate identity

Společnosti budujou představu o organizaci, která všeobecně převládají na veřejnosti. Společnosti si tak vytvářejí svůj charakter a budujou si tím určitou pověst a firemní identitu - Corporate Identity.
V praxy to znamená že vizuální způsob, jakým se organizace představuje veřejnosti, takzvaný jednotný vizuální styl. Komplex těchto jednotlivých prvků by měl být zakotven v podnikové normě - design manuálu.

Co všechno do Corporate Identity spadá?
logo, jednotná úprava všech merkantilních tiskovin, barva, písmo, typografie, architektura, design.

  • "Víte o tom, že více než 350 miliónů lidí na zeměkouli mluví arabsky? Opravdu stojí za to je oslovit jejím rodném jazykem."